Annons

Retoy är ett socialt företag som startades 2011. Det består av ett aktiebolag och en insamlingsstiftelse och är inte vinstdrivande. Man inledde verksamheten i Stockholm och Malmö och har nu regelbunden verksamhet i sju-åtta kommuner.

Leka och lära
Verksamheten går ut på att lära barn, främst i åldern 2-8 år, mer om återanvändning och sina egna rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.
– Vi gör det genom att använda leksaker som verktyg - att byta, låna, skapa och ge tillsammans med andra barn, säger Anna Norman, projektansvarig.
Under nästa år kommer Retoy till Jönköpings kommun, där man ska ha aktiviteter på tio olika platser, vid tio olika tidpunkter. Premiären är på länsmuseet lördagen den 30 januari. Arrangörerna, som har köpt in konceptet, är kultur- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen och det kommunala fastighetsbolaget Vätterhem.

Byta och laga
Grunden för aktiviteten är att barn tar med sig egna leksaker, som man kan tänka sig att byta bort, och samtidigt byta till sig andra. Eller vara med och skapa nya leksaker av de som har lämnats in och som är trasiga samt återvunnet material och naturmaterial. Hållbar konsumtion är ledordet.
– Det ska vara roligare än att besöka en leksaksaffär - vi bygger en scenografi och har olika stationer för barnen, på deras nivå. Det är en trevlig, ickekommersiell mötesplats för barnfamiljer, säger Anna Norman.
Det är ingen stress utan barnen får provleka med de leksaker som finns på plats innan de bestämmer sig för vilka de vill ta med sig hem.

Lokala ledare
Leksaker som innehåller gifter sorteras dock bort redan vid inlämningen.
– Vi har en checklista och får bort det mesta av det sämsta. De tas om han av kommunens avfallsbolag, säger Anna Norman.
Barnkonventionen kommer in via en station där barnen leker, får uttrycka sin mening, bli lyssnade till och sedan tolka sina rättigheter genom att rita.
Aktiviteterna är gratis - det är kommunen och Vätterhem som står för fiolerna.
I konceptet ingår också att man rekryterar lokala ledare och volontärer till eventet.
– Vi behöver tre-fyra arvoderade ledare och en bas på tio volontärer - de får gärna tala olika språk. Det är oftast lätt att rekrytera dem och vi sätter igång efter julhelgen, berättar Anna Norman.