Den nya byggnaden som ska byggas ska rymma 60 barn fördelade på fyra avdelningar. Det blir också tre komplementbyggnader, nya parkeringsplatser, anordning av sopsortering och uppsättning av en skylt med texten ”Hisingstorps förskola”. Det kommer även att finnas plats för en cykelparkering på fastigheten.

– Den nya förskolan ska byggas på vänster sida på vägen in till Fjällstugan. Det är en grässlänt där i dag, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

”Är positivt”

Enligt skisserna ska fasaden bli i mörkgrå träpanel med ljusgrått tak och skärmtak i plåt och fönster, dörrar, skylt och fasad vid huvudentrén kommer att bli i engelskt rött.

På vänster sida, på vägen in till Fjällstugan, planeras en ny förskola för 60 barn.
Foto: Rebecca Staf

Förskolan får två plan plus ett vindsplan. Tomtytan kommer att ligga på cirka 3 300 kvadratmeter och själva byggnaden får en area på 425 kvadratmeter. Om politikerna går vidare med planerna har miljö- och hälsoskyddsnämnden påtalat att man behöver anordna ett UV-skydd i tillräcklig omfattning, särskilt ovanför ytor där barnen sitter still eller uppehåller sig längre stunder.

Annons

– Det är positivt med en ny förskola i den änden av Jönköping, tycker Anders Samuelsson.

Här är de första skisserna på den nya förskolebyggnaden. Skisserna visar fasaden från väster och söder.
Foto: Jönköpings kommun