Erik Dahlbergsgymnasiet brukar ligga i topp då blivande gymnasister gör sina val. Så även i år. Vi kan konstatera att ED är den populäraste gymnasieskolan i Jönköping, med 564 förstahandssökande.

Det betyder att ED lockar nästan tredje elev, 28 procent ur årskurs 9 som ska börja gymnasiet. Sammanlagt är det 2025 unga som har sökt till gymnasiet i Jönköping till hösten. Näst flest förstahandssökande har Sandagymnasiet i Huskvarna med 416 före Bäckadalsgymnasiet med 400 och Per Brahegymnasiet som lockar 395 blivande gymnasieelever.

Gott rykte

– Det är roligt att ED är en populär skola och det är ett gott betyg för verksamheten. Vi är tacksamma och glada att eleverna söker hit. Det är ett förtroende vi får och vi vill leverera på samma sätt. Många som går på ED tar examen, säger Lars Wernborg, gymnasiechef på ED.

Annons

Han ser att många elever på skolan är nöjda och att skolan har ett gott rykte.

– Ryktet går och eleverna pratar med varandra. Det märks också i enkäterna vi gör att eleverna känner sig trygga och nöjda. Det som brukar lyftas fram som positivt är miljön, stämningen i klassen och maten, säger Lars Wernborg.

Erik Dahlbergsgymnasiet attraherar flest blivande gymnasister.
Foto: Arkiv

Teknik och ekonomi lockar

Det allra mest populära programmet är Teknikprogrammet på ED med 153 förstahandssökande. 147 ungdomar har fyllt i Ekonomiprogrammet på Sanda som sitt förstaval och 139 tycker att det samhällsvetenskapsprogrammet på Per Brahe är mest intressant.

– Sedan den nya gymnasiereformen som kom 2011 ser vi en tydlig trend att fler väljer högskoleförberedande program. I år ser vi att teknikprogrammet sticker ut och det finns också ett beslut att det ska satsas mer på digitalisering. Det är en trend vi ser, säger Lars Wernborg.

1 juli blir det klart om man kommer in på sitt förstaval.

ED växer och byggs ut

Som vi tidigare har berättat finns det förslag om att skolan ska byggas ut på höjden för att få plats med fler elever. Lars Wernborg konstaterar att skolan har en viss kapacitet samtidigt som elevkullarna ökar och han med åren räknar med att få fler elever.

– Vi är en växande verksamhet och detta är en politisk fråga hur ED ska kunna ta emot fler elever om kullarna växer. Jag funderar också på hur vi ska rymma eleverna om det sker en ökning i framtiden. Det finns såklart en smärtgräns och det är viktigt att tänka på säkerheten här. Visst skulle det kunna vara möjligt att bygga på höjden, säger Lars Wernborg.

Mer statistik går att finna här.