Det går bra för Sverige just nu. Den tillväxt vi har i ekonomin har inte vi inte sett på åtta år. Sysselsättningen har på ett år ökat med nästan 70 000 personer och arbetslösheten är i dag 0,4 procentenheter lägre än den var för ett år sedan. Snabbast sjunker arbetslösheten bland unga. Samtidigt gör regeringen i år betydande investeringar i bland annat infrastruktur och bostäder, en aktiv näringspolitik för fler och växande företag och satsningar på kompetens och matchning.  Tilltron till ekonomin är god och många arbetsgivare i privat och offentlig sektor rekryterar eller planerar att rekrytera.

Annons

Samtidigt blir bristen på personal allt mer skriande. Detta kan verka paradoxalt när fortfarande över 350 000  är arbetslösa i Sverige varav drygt 11 000 i Jönköpings län. Det är därför hög tid att satsa på de individer som den gamla regeringen inte ville se – de individer som på många år inte haft en lön och ett riktigt arbete att gå till. Nu använder vi den goda konjunkturen och regeringens insatser till att på riktigt minska långtidsarbetslösheten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen avvecklar nu fas 3. Vi gör det för att vi anser att arbetsmarknadspolitiken inte kan ha någon slutstation. Vi gör det för att vi är förvissade om att alla människor har olika förutsättningar för jobb och därför behöver individuella insatser. Vi gör det för att vi vet att det i gruppen långtidsarbetslösa finns resurser att ta tillvara och som behövs på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att långtidsarbetslösa får tillgång till insatser som ökar deras chanser att få en anställning. Det kan till exempel vara genom utbildning, arbetsträning eller extratjänster i välfärden. I många kommuner i Jönköpings län är behovet av utbildad personal, men också extra händer i välfärden, skriande. Regeringens satsning på extratjänster innebär en stor möjlighet för kommunerna att ta tillvara de resurser som finns hos långtidsarbetslösa och samtidigt erbjuda ett riktigt jobb för dem som behöver en väg tillbaka. Det kan till exempel handla om att anställa en extra vuxen i skolan som kan vara en resurs för att stötta barn som kommit till vårt land under hösten.

Regeringen har öppnat dörrarna som så länge har varit stängda för personer i fas 3. Nu går regeringen, kommunerna och Arbetsförmedlingen samman för att på riktigt minska långtidsarbetslösheten. 

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot