Annons

Allt fler lantbrukare utsätts för våld, hot och vandalisering. Över 200 brott har begåtts av djurrättsaktivister de senaste tre åren. Lantbrukare ska inte behöva utstå att få sina djur utsläppta, inte bara att det är olaga intrång utan även för att djuren utsätts för stress och smittorisker. Som mjölk- eller grisbonde ska man inte behöva oroa sig för att utsättas för brott. Lantbrukare ska inte behöva känna sig hotade och varken de eller deras barn ska behöva utstå trakasserier och hot via sociala medier eller i skolan.

Man pratar om att Sverige behöver öka självförsörjningsgraden, men hur ska det gå när våra svenska mjölkbönder, äggproducenter och djuruppfödare utsätts för hot och trakasserier? Att djurrättsaktivister går in på gårdar i syfte att ”skrämma och hota” och i vissa fall vandalisera, det kan inte vara den vardag som våra lantbrukare ska behöva utstå.

Annons

Moderaterna har i dagarna lagt förslag för att skydda lantbrukare från militanta aktivister:

• Kraftigt skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivister

• Skärpta straff för olaga intrång. Den som olovligen uppehåller sig på företagsområden gör sig skyldig till olaga intrång.

• Smittorisken måste leda till skärpta straff. Större hänsyn måste tas till risken för att djur smittas (vilket ofta förekommer) vid olaga intrång.

Vi anser att det är viktigt att värna om lantbrukaren, vi anser att man ska uppskatta bönderna dels för att de bidrar till vår självförsörjningsgrad och dels för att de värnar om vår kulturmiljö.

Värt att påpeka är att det svenska lantbruket ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete.

Att det är landsbygden som ska försörja oss med mat i framtiden, det ser många som självklart, det förutsätter dock att vi ger lantbrukarna möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Susanne Wahlström (M)

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)

Henrik Gillek (M)