Annons

Som Jnytt tidigare har berättat finns planer på att bygga ut området mellan Mariebo och Samset där det i dag är åkermark. Åkermarken i Åsen arrangeras i dag av en entreprenör som bland annat har avtal med Jönköpings fältrittklubb vid Klämmestorp.

Det handlar om drygt 14 hektar mark som framför allt används av arrendatorn för skördar av vall och kraftfoder till hästverksamhet. Marken fungerar även som sommarbete och gödsel från fältrittklubbens ridverksamhet brukar läggas där.

Motsvarar 40 hästar

Att 14 hektar åkermark nu exploateras innebär att spridningsareal motsvarande cirka 40 hästar försvinner, enligt kommunens egna beräkning. Det innebär att fältrittklubben måste hitta andra alternativa marker eller metoder, till exempel biogas, för att bli av med gödseln.

Annons

En annan konsekvens är att tillgången till foder försvåras för klubben.

– Delvis berörs vi av kommunens planer då det naturligtvis ställer till det när det gäller att vi får hitta någon annanstans att köpa vårt ensilage. Vi har samarbetat med entreprenören i 20 år, men det är klart att det finns andra alternativ. Entreprenören har även hjälpt oss att sköta våra marker och hagar, berättar Tomas Luthman.

Flyktig tidsplan

Klubben har en tid vetat om att kommunen haft planer på att bygga på platsen, men än så länge har de bara fått en flyktig tidsplan. De räknar med att få mer information när det börjar närma sig.

– Förutom fodret berörs vi inte. Kommunen har sagt att markerna där vi har våra hästar inte kommer att beröras av något bygge de närmaste tio åren i alla fall. Området där vi håller till är ett bullerområde dessutom, så jag tror inte att det kommer att byggas något där. Men nu kommer ett nytt val och då vet man förstås aldrig vad som händer, säger Tomas Luthman.

Han hoppas att utbyggnaden av området mellan Mariebo och Samset kan gynna föreningen när fler barnfamiljer flyttar dit. Det skulle kunna innebära att fler lockas till fältrittklubbens verksamhet.

När området mellan Samset och Mariebo utvecklas kommer Jönköping fältrittklubb att få se sig om efter någon annan som kan leverera ensilage till dem.
Foto: Rebecca Staf