Inspektionen för vård och omsorg har utrett ett klagomål mot hemtjänsten i Huskvarna.
Enligt anmälan vidtog verksamheten inga åtgärder efter att ha flera gånger knackat på hos en brukare utan svar.
Först efter det att hemtjänstpersonalen varit hos brukaren tre gånger tillkallades polis. Brukaren, en kvinna med behov av daglig hemtjänst, hittades då avliden.
En lex Sarah-anmälan upprättades och nu har åtgärder vidtagits för hur man ska informera och stödja ny och oerfaren personal.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, finner inte att vårdgivaren brustit i sitt ansvar eller i vården av patienten och avslutar därmed utredningen.

IVO