Annons

Vi har tidigare berättat att medarbetare som ansvarar för myndighetsbeslut inom socialförvaltningens verksamheter från och med i höst kommer att ha sju timmars arbetsdagar, men få betalt för åtta.

Vänsterpartiet ville, med stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att sex timmars arbetsdag skulle testas på ett par enheter inom hemtjänst och äldreboende i kommunen.

Kostade pengar

Men majoriteten av politikerna i äldreomsorgen röstade nej till förslaget när det togs upp i äldrenämnden under onsdagen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige men Lynn Carlsson (S), vice ordförande i äldrenämnden, tror att även majoriteten av politikerna i fullmäktige kommer att vara negativt inställda till förslaget.

Annons

– Det som uppgavs som skäl till att förslaget röstades ner var att det gjort ett liknande försök i bland annat Göteborg. Då gick inte sjukskrivningarna ner så mycket som man hade tänkt sig. Dessutom kostade det pengar, berättar Lynn Carlsson.

Själv tycker hon att den politiska majoriteten borde ha tittat mer på varför sjukskrivningarna inte gick ner så mycket som man hade hoppats på.

– Sjukskrivningarna bland personalen i Göteborg var höga redan innan försöket med sex timmars arbetsdag infördes. Dessutom var sjukskrivningarna högre på de avdelningar där personalen inte jobbade sex timmar. Jag ser många vinster i att låta personalen jobba kortare dagar, säger Lynn Carlsson, och nämner gladare och piggare personal som ett exempel.

Finns i budgeten

I Göteborg visades det sig också att de äldre fick fler aktiviteter under försökstiden.

– Vi hade med förslaget om sex timmars arbetstid för personalen inom äldreomsorgen i vår budget. Sjukskrivningarna bland personalen i kommunen har ökat hela tiden och vi ser särskilt en ökning bland de som jobbar inom äldreomsorgen, säger Lynn Carlsson.

Ladda ner Jnytts app!