De allra flesta av de ungefär 30 tiggare som finns i Jönköping bor på Villa Björkhagen, campingen på Rosenlund.
Nu ska kyrkhjälpen erbjuda dem möjligheten att delta i ett "hemvändarprogram" – ett program som ska kunna leda till att de kan utbilda sig och att de sedan jan få jobb och återvända till sitt hemland.
Under torsdagskvällen fanns Christer Tornberg, pastor- och samordnare på Kyrkhjälpen, och Luiza Timoc och Rickard Klefors, från hjärta till hjärta i Linköping, för att informera EU-migranterna om ett hemvändarprogram.
– Jag kommer från Rumänien och jag är glad över att bidra till mitt hemland genom det här projektet. I början hjälpte jag dem mycket som tolk och med administration med de kontakter vi har i Rumänien. Jag har varit reseledare åt svenska delegationer som har åkt ner till Rumänien, säger Luiza Timoc. 

Sett svårare situationer
Hon säger att de EU-migranter som befinner i Sverige har det ganska eländigt, men hon säger också att de so mär i störst behov av hjälp är de som befinner sig kvar i Rumänien.
– Vi har sett svårare situationer än de man träffar på i Sverige. De som befinner sig här har det jättesvårt men de som är hemma har inte kvar sina id-kort och de kan därmed inte komma därifrån, säger hon. 

Hemvändarprogram
Nu ska ett "hemvändarprogram" som leder till utbildning och jobb få EU-migranterna i Jönköping att återvända till sitt hemland. På torsdag informeras tiggarna vid campingen på Rosenlund om möjligheten, av Kyrkhjälpen och biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta.
Bland annat ska man göra korgar. Projektet med korgtillverkling är igång.
– Vi har redan sett flera som har arbetat med korgtillverkning här som har flyttat hem och jobbar hemma, säger Rickard Klefors.
– Just nu tänker vi på yrkesutbildning för de som är hemma, men också för dem som är hemma som bor i närheten av där vi har personer som kan korgtillverkning. Vi kan inte garantera att alla får jobb, men om man visar att man är seriös och att man vill så kan man få jobb, säger Luiza Timoc.

Hör vad Christer Tornberg säger om projektet.