Annons

Bron heter i äldre officiella dokument Klaffbron. Tittar vi på dagens officiella karta heter den Vindbron. Alla genuina Jönköpingsbor kallar den ”Vinnebroa”. Namnet skall den ha fått för att den kunde ”vindas” upp. Med andra ord fungera som en gammaldags vindbrygga. Att det skulle heta ”Vinnebroa” för att det alltid blåser där är i och för sig roligt men knappast trovärdigt.

När den nuvarande Klaffbron invigs i den form den har nu 1916 utlyser Smålands Allehanda en tävling om vad bron skall heta. Det segrande förslaget blev Slottsbron! Det har mig veterligen ingen kallat denna bro. Fortsatt får den heta Vindbron.

Nuvarande byggdes 1916

Om vi förflyttar oss till 1879 var det en rullbro som drogs till den västra sidan när det skulle passera en båt. Så småningom, år 1895, ersätts rullbron av en svängbro. När staden fick en bro till i förlängningen av Järnvägsgatan, som också var en svängbron, fick vår Vindbro heta Södra Svängbron. Spårvagnarna kom till stan 1907 och då bar plötsligt inte svängbron dessa tyngder. En ny bro såg dagens ljus, som sagt ovan klar 1916, och nu kallar vi den Vindbron.

Anskrämligt hus

Annons

Men Brostugan då? Det är en relativt modern uppfinning. Ursprungligen var det naturligtvis maskinhuset till bron och innehöll den elektriska maskinutrustningen. Jönköpings-Posten skrev vid första öppnandet av bron: ”Funnes ej det anskrämliga maskinhuset på den norra sidan, skulle den breda och i nedfällt läge vackra bron göra ett storartadt och i allo tillfredställande intryck”.

Det kan tyckas som en paradox att det är just JP, som när bron inte kan öppnas längre och den elektriska maskinutrustningen tagits bort, hyr ”det anskrämliga maskinhuset” och där under vissa tider placerar redaktionell personal under namnet Brostugan!

Media negativ till Brostugan…

Men det var inte bara JP som tyckte illa om huset. Smålands Allehanda skriver: ”Men utan att förfalla till kitslighet torde man kunna säga, att det tak, som hägnar det kubiska huset, icke är prydligt. Om dess konturer skola vi icke predika, men det tegel, som konstituerar dess yttre betäckning, synes vara väl ålderstiget.”

Ord och inga visor. De flesta av oss tycker väl idag att den lilla stugan är både vacker och pittoresk och synpunkter på takteglet hör man inte varje dag. Undrar vad dåtida redaktörer skulle skrivit om de återuppväckts och fått se vår nya stad?

Källor

Lennart Lindberg, Lars O Fältskog Jönköpings Elektricitetsverk och Spårvagnar 100 år Jönköpings Län i ord och bild.