Annons

I medborgarförslaget skriver Jönköpingsbon att antalet lägenheter behöver maximeras när byggnation sker på central mark. Vidare vill Jönköpingsbon att kommunen ska tvinga högskolan att prioritera bättre, ta ansvar för sina studenter och själva finansiera sina egna studentbostäder.

Stadsbyggnadskontoret har i ett yttrande till politikerna konstaterat att befolkningstillväxten är en mycket aktuell fråga. Konkurrensen om mark som är möjlig att bygga på är hård och därför måste också markutnyttjandet öka i centrala lägen. Detta går att göra genom att bygga tätare eller högre.

Höga byggen ger problem

De områden som har bland den högsta exploateringsgraden i Jönköping i dag är hela Söder med sin täta kvartersstruktur och den nya byggnationen på Munksjö fabriksområde.

Stadsbyggnadskontoret uppger att det ofta blir problem när det byggs högt i befintligt stadsrum. Det handlar bland annat om att det blir mycket skuggningar på grannfastigheter, att det blir svårt att hitta ytor för parkeringar och det är ofta bullerproblem, som är svårare att lösa runt höga hus.

Annons

Därför anser stadsbyggnadsdirektören att det inte går att säga att all bebyggelse ska bli högre, utan menar att det måste avgöras utifrån förutsättningarna på platsen.

Just nu planeras det för flera höga bostadshus, exempelvis i kvarteret Hälsan centralt på Väster. Det finns även planer på mycket höga byggnader nära kommande stationsläge vid södra Munksjön.

Ingen yta

Vidare konstateras det att det sedan högskolan etablerades mitt i centrum bedömts vara en fördel att alla fastighetsägare tar ett ansvar för att bygga och upplåta studentbostäder. Det ska dock inte ha funnits ytor för att bygga ett campus med studentbostäder runt högskolan. Därför finns studentbostäder på många platser runt om i kommunen.

Högskolefastigheter i Jönköping AB har i dag uppdraget att bygga och hyra ut lokaler åt Jönköping university. Om uppdraget skulle ändras till att också bygga studentbostäder uppges vara en fråga för politikerna att ta ställning till.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app