Studenten är misstänkt för att ha lagt in plagierat material i ett skriftligt arbete. Kvinnan förnekar försök till fusk.Disciplinnämnden menar dock att hon har försökt vilseleda examinatorn och ger henne en varning.