Värme- och elproduktion på Torsviks Värmeverk går just nu för fullt. Det biobränsleeldade kraftvärmeverket och det avfallseldade kraftvärmeverket kompletterar varandra och är båda i gång under den kalla perioden – från älgjakten till april det uppger Jönköpings Energi i ett pressmeddelande.

Fakta

Ett normalt småhus förbrukar cirka 15 000 kWh/år för uppvärmning. Om man sparar fem procent i..

Fakta

Ett normalt småhus förbrukar cirka 15 000 kWh/år för uppvärmning. Om man sparar fem procent innebär det en besparing på 750 kWh/år eller cirka 1125 kronor/år vid ett energipris på 1,5 kr/kWh (genomsnittligt totalpris på el som betalas av hushållskunder enligt SCB, 2015).

Högtryck
Just nu så går pannorna för högtryck. Biobränslepannan eldar 150 kubikmeter, drygt ett lastbilslass per timme, med grenar och toppar från skogen. Det avfallseldade kraftvärmeverket eldar drygt 4000 soppåsar, 20 ton, per timme. Det blir cirka fyra sopbilar i timmen.…
– De senaste dagarnas kyla har även krävt vi även kör med våra reservanläggningar för att klara köldknäppen. Detta betyder att både Munksjö- och Huskvarnaanläggningarna är igång för att säkra värme och ljus till alla kunder i Jönköping, säger Dan Bruhn, produktionschef på kraftvärmeverket i Jönköping.

Så sparar du pengar och energi
Ju kallare det är ju högre blir ju energiförbrukningen och därmed även kostnaderna, men det går att sänka dem.
– En grad lägre inomhustemperatur gör att du sparar ungefär fem procent i energikostnader, så det lönar sig både för privatkundens ekonomi och samhällsekonomiskt att vara energieffektiv säger Dan Bruhn.