Annons

”Mariam – hederskvinnorna” är en roman som är baserad på verkliga händelser. Författaren Anna Melle, gymnasielärare i historia och samhälls kunskap, har intervjuat flera kvinnor i de länder som berörs men även i Sverige.
– Som ordförande i Assyriska kvinnoförbundet träffade jag många kvinnor, säger Anna Melle, som själv är uppväxt i en liten by i sydöstra Turkiet och även har bott i Istanbul.
– Jag har sett det här patriarkala förtrycket.
För fem år sedan reste hon tillbaka till den by hon lämnade för omkring 40 år sedan.
– Då fanns det ingen el och inget vatten i hemmen. Nu är det väldigt tekniskt utvecklat – men mentalt har det inte hänt mycket. Den äldre generationen är exakt den samma.
Vilket innebär att flickor inte får utbildning, eftersom de ändå ska giftas bort och arbeta i hemmet. Den utbildning som behövs där står de äldre kvinnorna för.

Strukturer lever kvar
Men det här nedärvda patriarkala förtrycket innebär så mycket mer – förtryck, tvångsgiften, våldtäkter, misshandel och mord.
Det är ett synsätt som förs vidare från den äldre generationen till de yngre och som dessutom tas med till andra länder dit man kan ha kommit som flykting. Särskilt bland människor som blir marginaliserade och som då knyter an ännu hårdare till sitt kulturarv.
– Vi måste våga diskutera det här så att det sker en förändring. Jag vill skapa en förståelse för både männen och kvinnorna som fortfarande har det så – männen är också offer för det här tänkandet. Vi måste hjälpa till att ställa krav på de här länderna och för att det ska ske mer forskning. Annars fortsätter de här kvinnorna att lida i tysthet.

Går att förändra
Boken spänner över 100 år och skildrar det vardagliga livet för tre generationer kvinnor. Där finns 12-åriga Mariam som ifrågasätter och vill förändra bybornas värderingar kring det råa våld som drabbar flickor. Men hon blir själv våldtagen. Historien tystas ner och som 16-åring blir hon bortgift.
– Trots allt det svåra slutar berättelsen lyckligt. Den berättar att det finns hopp om att det går att förändra, säger Anna Melle.
Boken släpptes den 30 september.

Bok