Annons

Det har varit en minst sagt frostig relation mellan vissa politiker i socialnämnden och en del krögare i Jönköping, och det har emellanåt varit en hetsig debatt när det gäller indragna eller inte beviljade serveringstillstånd.

Ett exempel på det är att den nya skybaren i Munksjöstaden som inte fick serveringstillstånd eftersom köket är placerat på en annan våning än baren.

Nu hoppas politikerna på bättring.

– I dagens situation går allting till nämnden. Men om det är enklare ansökningar och inget krångel ska tillståndsmyndigheten kunna ta ett beslut. Sedan finns det en del försvårande omständigheter, till exempel om en skola ligger i närheten av en restaurang, men merparten av ärendena ska kunna tas av tjänstemännen, säger Ola Nilsson.

Fem punkter

Annons

Socialnämndens plan är sammanfattad i fem punkter. Det handlar bland annat om att förbättra information om förutsättningar för att få och att få behålla sitt serveringstillstånd, samt vad som gäller vid tillsynsärenden. Vidare ska ansökningsprocessen göras smidigare och kommunikationen bli bättre. Det ska arrangeras regelbundna möten mellan tillståndsinnehavare och tjänstemän.

En annan viktig punkt är att besluten ska bli snabbare.

– Vi vill ge en bättre service när det gäller serveringstillstånd. Vi i politiken vill utreda om det går att delegera mer till tjänstemännen eftersom de som söker oftast får det de söker för, säger Ola Nilsson.

”Tillstånd tidigare”

– Det finns en hel del krögare som hade kunnat få tillstånd tidigare, så många av de här besluten hade vi inte behövt ta. Beslut som inte är kontroversiella, till exempel om man ansöker om tillstånd mellan 11-01 som är normaltiden, behöver inte gå upp i nämnden. I sådana fall kan det gå två-tre veckor snabbare. Vi har 70-80 tillståndsansökningar per år, kan vi påskynda hälften av dem är det bra. Krögare har mycket att göra när de öppnar, och då kan ett par veckor betyda mycket.

Socialnämnden har för avsikt att utöka tillsynen under dagtid, vilket ska skapa bra relationer med krögarna.

– Vi i politiken behöver träffa krögarna och ha en dialog med dem, säger Ola Nilsson.

– Vi hoppas att allt det här ska göra att allt fungerar smidigare i framtiden och att konflikter inte ska uppstå.