Annons

Antalet platser för vår äldrevård på vårdcentralen har minskat från 120 till dagens 70.
 Trots att Habo kommun växer blir det mindre platser. En enad socialnämnd tog ytterligare 
ett tragiskt beslut 28/8 att lägga ner en hel demensavdelning så nu minskas det med ytterligare
 10 platser.

Att den styrande alliansmajoriteten inte prioriterar vår äldreomsorg är tragiskt
 att även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna nu stödjer denna politik är skamligt.
 Man säger att det finns tomma platser så vi måste spara in 4,5 miljoner. Men vad är sanningen? Äldreomsorgen går back med ca 4 miljoner pga kommunen infört rätt till heltid. Trots denna kostnad
 har tiden hos vårdtagarna minskat kraftigt under 2019, den politiska styrningen och ledarskapet
 tar ej sitt ansvar. Det är så tragiskt att det enbart är Habodemokraterna som står upp för våra
 äldre och sjuka. Äldrefrågorna är vår viktigaste fråga.

Annons

Den styrande majoriteten med stöd av S tog bort Habodemokraternas insynsplats i socialnämnden, nu får man läsa i tidningen vad som händer i Habo. Jag har nu lämnat in en motion att insynsplatserna skall komma tillbaka som den parlamentariska gruppen 
i stor enighet fastslog innan valet. Varför är alliansens partier så rädda för insyn? Skäms de över sin förda politik? Eller blev fel parti invalda av väljarna?

Morgan Malmborg

Habodemokraterna