Annons

Det är JP.se som berättar om planerna på ett nytt stort rättscentrum vid Slottskajen. Idag ligger ju Polishuset och Tingsrätten på platsen och nu finns planer på att även bygga en ny byggnad för Göta Hovrätt och Kammarrätten. Två domstolar som idag ligger vid Hovrättstorget.

Anledningen till den planerade flytten är främst att de gamla lokalerna inte längre är ändamålsenliga, samt att det idag saknas en säkerhetssal i Göta Hovrätt. Att flytta Hovrätten till Slottskajen bredvid de andra rättsinstanserna skulle även innebära ett stort symbolvärde. Tanken är att kammarrätten skulle hyra in sig i den nya Hovrättsbyggnaden.

Ritat ett förslag

Castellum som äger de övriga byggnaderna i området har tillsammans med kommunen och Domstolsverket valt att gå vidare med arkitektkontoret Fojabs förslag på en ny domstolsbyggnad en byggnad med ljust sandfärgade vertikala och horisontella element.

Annons

"Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadsvolymen byggs upp med olika skalor i relation till sitt sammanhang och den omgivande stadsmiljön. Byggnaden dras tillbaka från tomtgränsen vilket skapar ytor för allmänheten att vistas och röra sig vid den nya hovrätten. Stadsrummen aktiveras också genom fördelning av flera olika entréer runt byggnaden, vilket skapar liv och rörelse," skriver Fojab på sin hemsida..

För att den nya byggnaden ska bli verklighet krävs en ny detaljplan och beslut av Domstolsverket. Skulle allt gå i lås kan dock en byggstart ske redan 2018.