Annons

För drygt en vecka sedan genomförde länsstyrelsen en djurskyddskontroll hos en hundägare i Jönköpings kommun. Kontrollen gjordes sedan någon hade sett "en mager hund som kliar sig och har kala fläckar på kroppen samt bajsar inne". Det handlar om en treårig blandrastik som uppgavs vara i dåligt skick.

Annons

Det som anmälaren uppgav visade sig stämma. I länsstyrelsens kontrollrapport framgår det att hunden bland annat är kraftigt avmagrad, vilket gör att ryggrad och revben syns tydligt och att buklinjen är mycket uppdragen. Det klagas även på att klorna är mycket långa och i stort behov av klippning och att den luktar mycket starkt av hudfett och hunden är i stort behov av att bada. Vidare har den inte fått tillräckligt med foder.

Ägaren har vid ett flertal tillfällen under sommaren uppmanats att uppsöka veterinär med sin hund för att utreda och eventuellt behandla hudproblemen, men så har inte skett.

"Stort lidande"

Länsstyrelsen beslutade vid kontrollen att omedelbart omhänderta hunden.

"Din hund är kraftigt avmagrad och har svåra hudförändringar och såriga partier över stora delar av kroppen. Du har flera gånger blivit uppmanad att ta hunden till veterinär, men detta har inte gjorts. Hunden bedöms vara utsatt för ett stort lidande", skriver länsstyrelsen i sin motivering till ägaren.

Hunden besiktigades av Djursjukhuset, som i sitt utlåtande bland annat skriver att den har "utsatts för gravt lidande under lång tid (månader)".

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.