Annons

Vi har med stort engagemang arbetat för att det ska finnas en bra barnomsorg, en skola nära dig, en bra äldreomsorg och närhet till sjukvården. Vi ser att Huskvarna har många goda exempel som går att lyfta fram, men för det är vi inte nöjda. Nu med ett nytt styre i vår kommun så är vår förhoppning att kunna fortsätta att utveckla Huskvarna!

Vi tror att en kommundel är mycket mer än ett bra boende, väl utbyggd kollektivtrafik, bra handel och fungerande välfärdstjänster för barn och äldre. Innehållet och möjligheterna till att aktivera sig har stor betydelse för att skapa välbefinnande och ett meningsfullt liv. Huskvarna erbjuder en hel del möjligheter till såväl aktiviteter och kulturutbud, varav de flesta skapades innan kommunsammanslagningen i början av 1970-talet.

Annons

Det finns en isyta vid Vapenvallen som används flitigt under vintertid. Vi har Brunstorpsbadet och badplatsen Oset som är välbesökta under de sköna sommardagarna. Utefter ån och fallen slingrar sig Pusta-leden fram och det finns ännu fler leder och områden för vandringar i biosfärsområdet Östra Vätterbranterna. Vi har ett stort antal lekplatser inom kommundelen som skapar aktivitetsytor till våra yngsta samhällsmedborgare.

Centralt i Huskvarna har vi tillgång till en bra sporthall, en nybyggd gymnastikhall och en relativt nyrenoverad teater. Tar vi oss några minuters promenad från centrala Huskvarna hamnar vi i ett kulturhistoriskt område där Huskvarna Fabriksmuseum, Slottsvillan och Smedbyn ligger i anslutning till varandra. Det finns ett rikt föreningsliv som erbjuder idrott och motion men också många som erbjuder kulturella upplevelser. Huskvarna Folkets Park till exempel är en av Sveriges bästa folkparker och arrangerar konserter av hög nivå året runt.

Närheten till en aktivitet eller kulturupplevelse är viktig för att fler ska kunna tillgodogöra sig det som erbjuds. Utifrån närhetsperspektivet ser vi att det finns stora behov att hålla efter och rusta upp det som redan finns. Badplatsen vid Oset, Brunstorpsbadet och isytan vid Vapenvallen är några exempel på anläggningar som har behov av upprustning och utveckling för att klara framtida utmaningar.

Utöver upprustning ser vi att det går att göra så mycket mer för att lyfta samhällsinnehållet i Huskvarna. Vi socialdemokrater vill skapa bättre förutsättningar för alla fritidsfiskare genom att hålla efter Huskvarna-ån och på längre sikt anlägga en ny fiskebrygga vid de gamla båthusen bredvid Oset. På kulturens område vill vi verka för att området som inkluderar Smedbyn, Slottsvillan och Huskvarna Fabriksmuseum ska ses som ett sammanhållet område genom att vi lyfter helheten och marknadsför det som en spännande kulturhistorisk plats. Kopplar vi där på Pusta-leden och naturen utefter fallen så kan vi också erbjuda en spännande naturupplevelse.

Huskvarna Teater och de olika teatergrupperna som verkar i Huskvarna är viktiga delar i ett rikt kulturliv tillsammans med musikklasserna på Alfred Dalinskolan. Biblioteket i det nya stadshuset är kommunens ljusaste och fräschaste lokalmässigt, men biblioteket behöver få tillräckliga resurser vad det gäller bemanning och aktiviteter, så det blir den demokratiska arenan/mötesplatsen såsom biblioteken ska vara.

Vårt engagemang för Huskvarna som stad är genuint och vi vill att hela kommunen ska leva, att alla ska ha närhet till kulturens värld och till ett meningsfullt liv med olika aktiviteter att välja bland. Det handlar om att vårda det vi har, skapa nya platser för kultur och aktivitet samt att värna det breda och fina föreningsliv som finns på orten.

Vi tror att kommunen i samverkan med föreningslivet kan ta "Trädgårdsstaden Huskvarna" ytterligare ett steg framåt! Förutsättningarna finns och vi kan tillsammans utveckla staden vidare.

Mikael Rydberg

Elin Rydberg

Katja ÖZ

Kommunfullmäktigeledamöter Socialdemokraterna