Kolsyresnö garanterar prima is till stormatchen i morgon mellan Smålandskombinationen och Italienska hockelaget Diavoli Rossi Neri. Dettta var en februaridag 1951 och fem grader varmt och naturis.
För att trafiken till Stensholm skall gå undan på bästa sätt skall den enkelriktas över Ådalsvägen upp Klevaliden (Hakarpsvägen) ner. Till Jönköpingspubliken skulle vi ge rådet att i möjligast mån resa till Huskvarna med de ordinarie bussturerna och stiga av vid Södra kiosken (vid Stampaplan) och sedan helst gå Klevaliden upp. Bussarna från Esplanaden börjar gå i skytteltrafik redan klockan 18, en och en halv timma före matchen som börjar 19.30

Ja, så stod det ofta i lokalpressen när det var dags för Stefa att spela sina hemmamatcher upp i Stensholm. Smålands första storlag i ishockey IK Stefa från dåvarande brukssamhället Stensholm, ovanför Huskvarna.
1940 kom en herre, Fredrik af Klercker, med familj till Stensholm från Stockholm och ett försäljningschefsjobb på NK. Fredrik af Klercker, hade köpt Stensholms fabriks AB av ägarna Huskvarna Vapenfabrik AB och han blev även dess VD.
Fredrik af Klercker har sina rötter i Hakarp, född i Hakarps församling 1908. Han var också systerson till Wilhelm Tham som vi ju känner som stor ledare för Huskvarna Vapenfabrik i slutet av 1800-talet. Fredrik engagerade sig även politiskt i Hakarps kommun och satt som ledamot i skolstyrelsen

Annons

Varför blev det ett hockeylag uppe i Stensholm?
Direktör Klercker var en synnerligen dynamisk ledare och samhällsbyggare fylld av framsynta visioner. Han såg tidigt egennyttan av att personalen fick förutsättningar för en positiv arbetsmiljö, goda bostäder och en meningsfull fritid. Både samhället Stensholm och företaget Stensholms Fabriks AB utvecklades stark under en tioårsperiod.
Klubben bildades den 24 oktober 1944 av just Fredrik af Klercker, han hade en önskan och det var att få se sitt ishockeylag Stefa spela hockey i högsta divisionen.

Fredrik af Klerker startade IK Stefa.

Det var till stor del hans och företagets insatser som satte fart på hockeyintresset i Jönköpingstrakten.
Till detta lilla samhälle Stensholm förlades landskamper, landskapsmatcher och andra evenemang med kanadensiska proffs. Man kan säga att Stensholm i början av femtiotalet var den småländska ishockeyns Mekka.
Stefa stod ju för Stensholms Fabriks Aktiebolag, och IK Stefa kunde man ju uttolka och använda som en annons vid personalrekrytering: Ishockey Kunniga Stockholmare Erhålla Förmånlig Anställning.
Många av spelarna kom från Stockholmstrakten och anställdes på fabriken av Direktör Klercker, man kunde kalla laget för ett fabrikslag eftersom alla jobbade på fabriken.

Laget spelade på Huskvarnaån
IK Stefa började spela ishockey först 1947, men på klubbmärket står 1944 och det var det året den första idrottsföreningen bildades i Stensholm under namnet Stensholms IF, men man bytte redan året därpå till namnet Stefa.
Föreningen bildades i en röd stuga som fortfarande står kvar söder om fabriken vid Stensholm, den s.k. scoutstugan. Man ägnade sig vid starten av två sporter fotboll och bordtennis.
Den första ishockeybanan kom att vara på Huskvarnaån, där Saab Training idag har sin nya byggnad, man kallade den platsen för maden. Man tog bort vassen så att man fick fram en yta som var så stor så man fick plats med en rink, man snickrade ihop en sarg ett par decimeter hög. Man slog ner tre belysningsstolpar på åns botten så att man kunde få ljus på kvällarna.

Så här ser det ut på platsen idag. Foto: Johnny Lilja

Problemet var på våren när man skulle ta bort sargen isen smälte då fick man ro ut med båt och plocka upp sargen. Man spelade här i två år, sedan upplät Klercker mark för en ishockeybana utanför fabriken, den låg jämte den brandbod som fortfarande står kvar utanför fabriken, man kan också säga att den låg där Stensholmsvägen korsar Rambergsliden. Man anlade också en stensatt naturläktare upp mot Brukshotellet. När det inte var hockeysäsong användes platsen som lekplats eller festplats under sommarmånaderna.

Ja det finns mycket att berätta om den tid då Stensholm var ett mecka för all hockey i södra Sverige och jag hoppas kunna återkomma med mer artiklar i Jnytt längre fram

/Johnny Lilja