På en fastighet på Ljungarums industriområde intill Jönköpings södra infart planeras det byggas en ny lokal för padeltennis. Konradssons kakel har just nu verksamhet i lokalen, men planerar att lämna den aktuella byggnaden i april då de håller på att bygga nytt på Stigamo. Lokalen blir då ledig och föreslås då göras om för att passa för padeltennis.

– Padeltennis är populärt i dag, vilket märks både på Hedenstorp och på Rosenlund. Därför känner vi att det behövs en ny inomhusarena för detta. Vi har jobbat med planerna ett tag och på torsdag tas ärendet upp i stadsbyggnadsnämnden. Tanken är att det ska bli fyra banor med omklädningsrum, berättar Hans Persson, fastighetsägare på Ärevarvet AB.

Tidsbegränsat bygglov

Om de beviljas bygglov och allt går enligt planerna är förhoppningen att ombyggnaden av lokalen ska vara klar någon gång efter sommaren. Tengboms arkitektföretag har tagit fram skisser på hur byggnaden kan göras om för att passa den nya verksamheten.

Annons

Kommunens tjänstemän föreslog att politikerna skulle ge Ärevarvet AB ett tillfälligt bygglov till och med den 31 december 2027. Anledningen till tidsbegränsningen är att det finns planer på att på sikt utveckla området där industrilokalen ligger. Flera verksamhets- och industrilokaler planeras att omvandlas till bostadsområden.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden godkände ett tillfälligt byggnadslov, men ändrade till att det bara skulle gälla i fem år.

– Sedan kan det förlängas ytterligare, men vi vill sätta fem år till en början eftersom det finns planer på verksamhet i området. Vi har exempelvis den planerade höghastighetsbanan, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Max 150 personer

På fastigheten har det tidigare skett mellanlagring av avfall och därför anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det måste tas prover för att undvika framtida byggstopp och kostnader.

Räddningstjänsten har framfört att man tycker att det är olämpligt med en större samlingslokal på platsen. Man ser en risk med att det i framtiden kan komma industrier till området som kan komma att hantera både brandfarliga varor och farliga kemikalier som skulle kunna innebära en risk för personer som vistas där. Men om det kommer att rymmas max 150 personer i lokalen så har räddningstjänsten inget att invända. Man önskar dock vara med vid det tekniska samrådet.

Tabergsdalens Tennisklubb inomhusbana för padeltennis invigdes nyligen. Nu kan även Ljungarum få en inomhusbana för padeltennis. Bilden är från invigningen av Tabergsdalens bana.

Så här är det tänkt att industrilokalen ska göras om för att passa för padeltennis.
Foto: Jönköpings kommun