Det var i mitten av juni som en Bankerydsbo i ett medborgarförslag föreslog att det skulle byggas en infartsparkering på området, som har återställts efter att under en tid av byggnation fungerat som uppslagsplats och parkering.

Ligger nära skolan

Annons

Det är kommunal mark i området och det finns också närhet till busshållplatser och den nybyggda Torps skola, vilket gör att Bankerydsbon tycker att det gör platsen lämplig som infartsparkering.

”I dag är trafiken på Kortebovägen till och från Jönköping tät, i synnerhet på morgonen. Eftersom fler invånare i framför allt Trånghalla använder bilen för att lämna barn på Torps skola och sedan fortsätter med bil in till centrala Jönköping, så anser jag att en infartsparkering sannolikt skulle minska biltrafiken”, skriver Bankerydsbon i medborgarförslaget.

Finns cykelväg redan

Bussförbindelserna anser han är relativt bra från tidig morgon till sen kväll och det finns även säkra cykelvägar i närheten. Eftersom en gång- och cykelväg planeras över en bro i anslutning till området så anser han att området är extra bra även ur säkerhetssynpunkt.

Tekniska kontoret ser inget hinder för att bygga en infartsparkering på platsen om stadsbyggnadskontoret ser att det finns ett behov av detta. Stadsbyggnadskontoret har ännu inte tagit ställning till frågan.