Jönköpings kommun ville öka framkomligheten för bussarna genom centrala Jönköping. Tanken var att fler busshållplatser skulle byggas vid Rådhusparken och Slottsbron skulle renoveras och planer fanns att sätta in spårvagnar genom city. Men av detta blir det nu intet, trots att kommunen beviljats 27 miljoner kronor i statsbidrag, det skriver JP.se.

Regionen har inte råd

Villkoret för att man skulle få statsbidraget var att kommunen själv satsade lika mycket pengar, något man skulle göra, men det krävdes också att Länstrafiken, som har Regionen som huvudman, skulle köpa in nya större bussar för att klara fler passagerare. Detta menar regionen att man inte hår råd med och därmed så faller hela projektet.

Annons

— Det känns väldigt tråkigt för den här satsningen var nödvändig för att kunna utöka kollektivtrafiken i Jönköping, säger kommunens trafikchef Henrik Zetterholm till JP.se.