Annons

Det började som ett pilotprojekt i Eksjö kommun. ”Sund, smart, stark senior” ska nu bli en bestående verksamhet i Småland.
– Det föll väldigt väl ut, säger folkhälsoplanerare Eva Timén, region Jönköpings län.
Det handlar om att inspirera seniorer till god hälsa genom en aktiv och meningsfull fritid samt skapa livslång rörelseglädje för seniorer. Men också inspirera idrottsföreningar ute i kommunerna att erbjuda fysiska aktiviteter för seniorer.
– Vi tar en kommun i taget. Det gäller ju att få igång föreningslivet också.

Fortsätter idrotta
Dagsaktiviteterna som är kostnadsfria lockade i fjol i Eksjö mellan 25 och 30 personer vid varje av de tolv mötestillfällen som hölls totalt. En återträff hölls i juni då runt 20 stycken kom och berättade hur det hade gått. Det visade sig att flera hade kommit igång med aktiviteter, säger Timén.
– Det är roligt att det blivit bestående för många seniorer att fortsätta med någon aktivitet.
Till hösten är det Vetlandas seniorer som under tolv veckor får chansen att delta i fysiska aktiviteter och gå på föreläsningar för att stimuleras till ett hälsosamt åldrande. På schemat står sen tidigare tematräffar som fysisk aktivitet, fallprevention, och styrketräning för äldre. Nu ska utbudet breddas med exempelvis hjärt-lungräddning och en motivationsföreläsning om varför det är viktigt att träna.

Gnosjö på tur
Den 24 augusti hålls ett upptaktsmöte i Vetlanda där seniorer och föreningar bjuds in.
– Verksamheten utvecklas efter seniorer och föreningarnas åsikter.
Avtal skrivs med respektive kommun och verksamheten kan se olika ut då man måste utgå lokala förutsättningarna. Till våren står Gnosjö eller Aneby på tur, berättar Eva Timén.
När det drar igång i Jönköping är ännu inte bestämt.
– Det här är inte något event utan det handlar om att bygga samverkan mellan seniorer och föreningar
Hur många kan ni ta emot vid varje träff?
– Vi har sagt 25 stycken.
– Det är vad som går. Det måste ju finnas lokaler också, säger Timén och tillägger att alla kommuner inte ser ut som Jönköping med deras lokalutbud.

Social gemenskap
– Sen är det viktigt med den sociala gemenskapen också. Är det hundra personer så är det svårare att lära känna varandra och börja prata med varandra.
”Sund, smart, stark senior” genomförs av Smålandsidrotten i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Småland en satsning för seniorer, 65 år och uppåt.