Annons

Ärendet handlar om ett barn som på Länssjukhuset Ryhov sökte vård för feber och torticollis (snedställning av huvudet). Eftersom barnet hade infektionstecken behandlades det först som om orsaken var en beskedlig infektion, vilket uppges vara den vanligaste orsaken till besväret.

Några dagar senare visade en röntgenundersökning att det fanns en glidning mellan två kotor i halsryggraden och en infektion meden var bildning i vävnaderna vid kotorna. Om kotglidningen berodde på infektionen eller att barnet hade slagit bakhuvudet några dagar innan insjuknandet är oklart.

Helt återställd

Barnet behandlades därefter med halskrage, tömning av varbildningen och antibiotika och är helt återställd i dag.

Region Jönköpings län skriver i ett pressmeddelande att en lärdom av händelsen är att flera kliniker behöver samverka vid denna typ av tillstånd för att rätt utredning och behandling ska ges.

Annons

Ärendet avslutas

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Om lex Maria

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i ..

Om lex Maria

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app