Den ideella organisationen Amningshjälpen har under de fyra senaste åren haft ett rikstäckande projekt där man har kunnat erbjuda förberedande amningskurser, bland annat i Sensus lokaler i Jönköping. Men från och med september månad är det stopp. Organisationen kommer inte längre att få något ekonomiskt stöd av allmänna arvsfonden – och därmed verkar projektet ha nått sin slutdestination.
Marie Wöhrman arbetar som barnmorska och har haft hand om amningskurserna som har hållits i Jönköping de senaste tre åren. Hon är besviken på att deras viktiga arbete nu kan gå i graven.
– Jag har sett att det här verkligen behövs. Nästan alla som är här säger, när de utvärderar kursen, att alla borde gå, berättar hon.

Pengarna är slut
Marie Wöhrman har arbetat med amning och liknande frågor länge och har en bakgrund som anställd på sjukhus i 27 år.
– Jag har jobbat med amning länge och vet vilka problem som finns, säger Marie, som hunnit med ungefär 250 deltagare genom åren.
När allmänna arvsfonden inte längre stöttar försöker man få till annan ekonomisk sponsring för att kunna driva projketet vidare.
– Problemet är att projektpengarna är slut. Därför vill vi att alla landsting och kommuner i landet ska gå in och stötta detta eftersom det behövs, menar Marie.
I dag erbjuds endast förstagångsföräldrar, och inte alla, information i storgrupp av kvinnokliniken, berättar Marie, som tycker att Amningshjälpens smågrupper över 3-4 tillfällen både resulterar i öppnare diskussioner och bättre resultat.
Men kommer det inte till några pengar från landsting och kommun kommer de populära kurserna med allra största sannolikhet att få läggas ner.