Annons

I Jönköpings-Posten (26/9) fortsätter Maria Frisk (KD) att sticka huvudet i sanden och skylla ifrån sig på andra. Det är inte särskilt klädsamt. Det sätt som hon formulerar sin argumentation på är dessutom djupt ohederlig. Låt oss backa bandet. Ni beslutar om att skära ned på vårdpersonal och vårdplatser i ett redan ansträngt utgångsläge. Vänsterpartiet säger som enda parti säger nej till samtliga nedskärningar. Senare under sommaren rapporteras, som ett brev på posten, en hel drös med avvikelser inom sjukvården. Dessa avvikelser är en produkt av dina beslut Maria Frisk.

Annons

Men fortsättningsvis påstår du allt jämt att jag är oförskämd mot personalen när jag påpekar att nedskärningarna i vården påverkar patientsäkerheten. Låt mig exemplifiera hur befängt ditt resonemang är. Det är som att du skulle vara butikschef på ICA Maxi och besluta dig för att stänga ned alla kassor förutom en. Det skulle naturligtvis bli lång kö i den kvarvarande kassan och situationen skulle bli ohållbar i längden. När undertecknad sedan kritiserar ditt beslut att stänga ned kassorna och den enorma kö som bildats, ja då slår du ifrån dig. Då försöker du slinka undan genom att skuldbelägga mig och svara att jag är oförskämd mot den stackaren som sitter kvar i kassan och föringar dennes arbetsinsats när jag i själva verket värnar just denna person och kritiserar dina beslut.

Personalen i vården gör en heroisk insats varje dag. När Vänsterpartiet kritiserar nedskärningarna av vårdplatser i Regionen gör vi det därför att vi tror att följderna kommer att bli katastrofala. Personalens arbetsbörda kommer bli tyngre, återhämtningsperioderna blir kortare när man ständigt tvingas täcka upp för utslitna kollegor och färre kommer att kunna se sin framtid inom olika vårdyrken. Detta påverkar naturligtvis patienterna i längden och då riskeras också deras hälsa. Resultatet blir då på sikt att vi riskerar både personal- och patientsäkerheten. Men märk mina ord, det är inte personalens fel, det är ditt fel Maria Frisk!

Till sist vill jag rikta ett tack till Anki Göransson (S) som i Jönköpings-Posten (17/9) på ett förtjänstfullt sätt beskriver den allvarliga situationen som råder i vården. Tack! Och låt oss tillsammans vara en motvikt mot den tokiga nedskärningspolitiken.

Mikael Ekvall (V)

Gruppledare Vänsterpartiet i Region Jönköpings län