Annons

Annons

Jönköpings kommun genomför en upphandling som benämns Nytt Intranät. Kommunen vill ha ett modernt intranät som uppfyller de krav som finns. Det ska vara ha en plattform med efterfrågad funktionalitet, ha ett användarvänligt intranät och vara ett robust intranät med lång hållbarhet.

Tre lämnade anbud
Tre leverantörer har lämnat anbud, och samtliga ansetts kvalificerade. Vid anbudsutvärderingen kom ett anbud från ett företag från Stockholm på första plats. Consid, med säte i Jönköping, var också med i budgivningen och de är inte nöjda med kommunens val och lämnade in en överklagan till förvaltningsrätten.

Finns brister
Consid har framför allt synpunkter på hur ett användbarhetstest som haft avgörande betydelse för anbudsprövningens utgång gick till, och de menar även att det finns brister i förfrågningsunderlaget.
Förvaltningsrätten anser att kommunen har brutit mot upphandlingslagen och upphandlingen måste därmed göras om.