I tjänsteskrivelsen som politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska besluta kring bedömer stadsbyggnadskontoret att det är möjligt att bygga en ny arena eller bygga till Stadsparksvallen utan att ta fram en ny detaljplan, vilket innebär att processen går snabbare. Enligt tekniska kontoret handlar det om cirka 225 meter som behöver tas i anspråk och arenan anses behöva placeras i nordsydlig riktning för att få bättre ljusförhållanden.

– Om beslutet rivs upp tror jag, och hoppas, att det kommer att göras under omständigheter där man har enats om ett nytt förslag och då är det sannolikt att det blir i stadsparken, säger J-Södras ordförande Mats Tidstrand.

Tjänstemännen konstaterar att den befintliga Stadsparksvallen behöver rivas om det ska byggas en ny arena i området. Under byggtiden kan därför såväl J-Södra som Mariebo IK tvingas flytta till annan plats. För Mariebo innebär en eventuell flytt att man åter börjar spela sina matcher på Mariebovallen.

Annons

– Det är inte något vi vill ska bli av naturligtvis. Skulle det vara en stor del eller rent av en hel säsong tror jag nog att det skulle kunna bli ödesdigert före ekonomin, det är ett hån mot våra fans att inte spela på hemmaplan, säger Tidstrand.

Har ni räknat på vad det skulle betyda ekonomiskt?

– Nej, det har vi inte gjort. Dyker det upp, vilket jag inte tror, får vi titta på det då.

Tidstrand berättar för Jnytt att man har visat ett upplägg och en ritning där man spånat på hur det skulle kunna se ut med en ny arena. Då är arenan inte vriden som föreslagits, att man ändrar riktning på arenan är inget som har diskuterats tidigare.

När det gäller Stadsparksvallen så är även planen under dispens – den är för smal för att uppnå kraven.

– Det betyder att man skulle kunna bygga en helt ny läktarkropp bakom den läktaren (förtydligande: före detta ståplatsläktaren på långsidan) och spela samtidigt, sen riva och flytta in, säger Tidstrand om problematiken och därmed också en möjlighet att kunna spela på "Vallen" under ombyggnationen.

Tjänstemännen konstaterar att den befintliga Stadsparksvallen behöver rivas om det ska byggas en ny arena i området. Under byggtiden måste i så fall verksamheten evakueras till en annan plats.

Konflikter med parken

Den nya arenan skulle sträcka sig 60-70 meter längre norrut än i dag och i söder skulle kiosk, dansbana, minigolf och offentliga toaletter beröras. Flera utpekade skyddsvärda tallar skulle också behövas tas ner. Tjänstemännen fastslår att konflikterna med parkverksamheten skulle bli stora om en ny arena skulle byggas i Stadsparken.

Tjänstemännen konstaterar att projektet att bygga om Stadsparksvallen skulle kunna återupptas om man tar ett nytt beslut om en lägre ambitionsnivå än en ny arena.

Få konflikter

Tidigare har det bedömts vara ett problem med trafiken till och från Stadsparksvallen och brist på parkeringsplatser. Men tjänstemännen påpekar att det varit få konflikter under de två säsonger som elitfotboll har spelats.

Fotbollspubliken har vant sig vid att ta sig dit utan bil och trafiksituationen bedöms vara hanterbar. Det som tros kunna bli svårt är parkeringar för funktionärer och bussar.