På ytan bakom Tipshallen planerar det kommunala mässbolaget Elmia en ny utställningshall på 10.000 kvadratmeter tillsammans med tillagningskök, nya mässtråk och förråd.

Satsningen väntas betalas av Elmia på sikt i form av hyra. Bygget väntas starta nästa år och kostnaden på närmare en halv miljard kronor betalas av kommunens fastighetsbolag.

Detta innebär att Elmia får en årlig hyreshöjning på 23 miljoner kronor och frågan har nu varit uppe i kommunstyrelsen, där byggnaden fått klartecken av politikerna. Bygget väntas stå klar år 2021.

Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen röstade 13 av 15 ledamöter för utbyggnaden av mässanläggningen. De andra två ledamöterna, två politiska vildar, ville återremittera ärendet då de ville ha mer underlag innan de fattar något beslut.

Annons

”Förbättrade möjligheter”

– Det var många inlägg om vikten av Elmias betydelse för hela besöksnäringen och insikten om att konkurrensen är hård. Då måste man hänga med i utvecklingen. Det här innebär förbättrade möjligheter till att ha fler mässor och det förbättrar logistiken, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, till Jnytt och hon betonar vikten av utveckling av Elmia.

Det var en stor samsyn i kommunstyrelsen när det gällde investeringen.

– Visst får man ha respekt för att det handlar om mycket pengar, men jag tycker att det är otroligt viktigt med detta om man ser till både nationellt och internationellt, säger Ann-Marie Nilsson och berättar att ärendet nu ska vidare till kommunfullmäktige, som har sista ordet i frågan.