Annons

Årets medmänskliga kommun utses för andra året. Första gången, 2018, utsågs Falköpings kommun. I år är det Jönköping som får priset.

Det är landets kommuntjänstemän som får nominera sina arbetsplatser. Vinnaren utses sedan av en jury.

"Glada och hedrade"

Kommunalrådet Ilan De Basso är stolt över att Jönköping är Årets medmänskliga kommun.

– Vi är naturligtvis glada och hedrade att få den här utmärkelsen. I Jönköpings kommun har vi en gemenskap som utgår från grundläggande värderingar om människors lika värde. Vi arbetar aktivt med bland annat frågor kring jämställdhet, integration oh rättigheter för barn och funktionshindrade. Där är också korsbefruktningen mellan kommunens verksamheter och det ideella föreningslivet väldigt viktigt, säger Ilan De Basso i ett pressmeddelande.

Annons

Utbildar medarbetare

Anledningarna till att Jönköpings kommun utses till Årets medmänskliga kommun är, enligt pressmeddelandet, att "medarbetare och chefer får utbildning i jämställdhet, normkritik och socialhållbarhet". Genom fiktiva case lär sig tjänstemännen "implementera mänskliga rättigheter praktiskt i verksamheten".

Kommunen anses även medmänsklig genom sin medborgardialog. "Jönköpings kommun genomför både öppna dialogmöten och uppsökande verksamhet för att möta de människor som inte alltid får möjlighet, eller tar sig friheten, att möta kommunens representanter".

Man lyfter även upp en årlig undersökning bland unga kommunbor där de kan få göra sin röst hörd.

Bra för barn och unga

Dessutom kan unga personer i Jönköping söka pengar för arrangemang och "förverkliga sina tankar med ekonomisk hjälp och tips från kommunen".

– Jönköpings kommun jobbar inte enbart för unga utan även med unga. Det är utställningen "Normstorm", initiativet "Dags för EU-tjafs" och HBTQ-utbildning för tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen några bra exempel på. Vi ser Jönköping som en förebild i arbetet med att inkludera unga, säger Nadine Ghawi, strateg Vision och medlem i juryn för priset.

Skolorna i Jönköping arbetar även med frågor, står det i pressmeddelandet, kring normer, våldsprevention, barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Man nämner även att kommunen har en samverkansstruktur kring psykisk, fysisk och social hälsa för barn och ungdomar, erbjuder vägledning och stöd för föräldrar samt ämnes- och målanpassade fritidsgårdar. "Det finns även en HBTQ-diplomerad fritidsgård. På samtliga fritidsgårdar finns styrgrupper och ansvarsgrupper."

Om priset:

Med utmärkelsen “Årets Medmänskliga kommun” vill Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma..

Om priset:

Med utmärkelsen “Årets Medmänskliga kommun” vill Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.

Raoul Wallenberg Academy delar ut priset under en ceremoni på Fotografiska i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti - Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.

Under ceremonin delas även Raoul Wallenbergpriset, utmärkelsen Ungt Kurage och Årets Changemaker ut.

Juryn består av Emil Broberg, tredje vice ordförande SKL, Morten Kjaerum, Direktör Raoul Wallenberg Institutet, Aida Hadzialic, Partner & Director på Nordic West Office (tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister), Nadine Ghawi, strategisk rådgivare Vision, samt Bismillah Zahedi, tidigare vinnare av utmärkelsen Ungt Kurage,samt ambassadör för IT-guide.

2018 tilldelades Falköpings kommun utmärkelsen.