Annons

Den 22 april hade Jnytt en artikel med ovanstående lydelse som gav mig skrämselhicka. Inte för att jag trodde Jönköping skulle få ändra sitt vapen, det skulle aldrig Riksheraldikern tillåta. Nej jag oroade mig för tillståndet på redaktionsmedlemmarnas mentala status på Jnytt. Hur trodde man att man hux flux kunde ändra ett stadsvapen? Men när jag läst artikeln insåg jag att min oro var överdriven, man ville förenkla stadsvapnet för att det digitalt skulle gå lättare att använda.

Över 700 år

Jönköpings stadsvapen är, liksom staden, gammalt. Från början talar vi om det sigill eller ”märke”, som staden använda när man skulle bekräfta något. Vapnet är som sagt gammalt och förekommer redan under 1300-talet. Bilden som illustrerar dagens artikel är just ett sigill. Stadsvapnet avbildar en port med tre torn och vän av ordningen undrar säkert vilken stadsport var det som såg ut på detta sätt. Jönköping hade två stadsportar, en vid Tullportsgatan, den östra och en i anslutning till fästningen, den västra. Ingen av dessa såg ut på det sätt som vapnet ser ut. Vapnet kan rubriceras som ”hitte på”.

Ett mysterium

Annons

Många städer i Sverige har stadsvapen som ser ut ungefär som Jönköpings, det vill säga en port med torn. Falköping, Falsterbo (inte stad längre), Kalmar och Lund har alla vapen snarlika Jönköpings. Det är någon med stor fantasi som tidigt ritade vårt sigill (vapen) och det är bara att acceptera att vi inte vet var det kommer ifrån eller var det föreställer. Lokal förankring saknas.

När Jnytt skrev sin artikel påpekades att Grännas eller rent utav Husqvarnas vapen var äldre än Jönköpings. Gränna, som blev stad 1652 genom Per Brahes försorg, fick sina privilegier förnyade 1693 av Karl XI som dessutom gav staden ett vapen: ”Sist vilje Vi staden hafva beviljat till insegel tvenne liljor och en stjerna, skolandes staden samma merke hafva att bruka vid alla instrumenter, bref och acter som å stadens vägnar utfärdas”. (bild 2). Detta vapen har ingen lokal förankring, lika lite som Jönköpings. Men jag tycker personligen det är snyggt.

Tham ett finger med..…

Så då Husqvarnas stadsvapen: (bild 3). Det är inte gammalt och det tillkom 1912 när Husqvarna blivit stad och slutar att stava namnet med Q. Detta stadsvapen är lokalt förankrat och föreställer ett vattenfall (Huskvarnaån) som delar vapenskölden. På ömse sidor av vattenfallet finns en musköt (Vapenfabriken) och en vinge. Den senare går tillbaka på familjen Thams vapen.

Avslutningsvis kan vi fastställa att Jönköpings vapen är det äldsta vapnet av de tre städernas, men Huskvarnas vapen är det som har störst förankring i bygden. Dock är numera genom kommunsammanslagning Huskvarnas och Grännas stadsvapen förpassat till historieböckerna.