Annons

135 företag har hittills gått i konkurs i Jönköpings län och det är en ökning jämfört med förra året då 102 företag var tvungna att slänga in handduken. Även i landet som helhet har konkurserna ökat under årets första sju månader men i juli skedde ett trendbrott och konkurserna minskade i landet som helhet. Förutom i Jönköpings län, här ökade konkurserna från 19 i år jämfört med 15 i juli förra året, det visar siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Flest företagskonkurser finns  i branscherna byggindustri och detaljhandel som upplever hård konkurrens inte minst i spåren av den svaga konjunkturen. Konkurserna i byggbranschen är hittills i år 727  och i detaljhandeln 544 i hela landet.

UC