Annons

– Det är i en hårdnande konkurrens som Jönköping har sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet.

Kommunrankningen mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på en egen enkät dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete som sammanvägts i en totalpoäng. 240 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten vilket är en svarsfrekvens på 82 procent, något högre än förra året.

Årets granskning visar att kommunerna fortsatt driver det svenska miljöarbetet framåt. Hälften av kommunerna har idag en formulerad strategi för arbetet med FN:s hållbarhetsmål, vilket är en kraftig ökning. Även antalet kommuner som arbetar med plastbantningen inom kommunal verksamhet stiger.

Annons

Inte överskattas

– Kommunernas roll som motor i det svenska miljöarbetet kan inte överskattas. Det är de som i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition, säger Mikael Salo.

Allt är dock inte lika positivt i granskningen. Endast en och en halv av tio arbetar för att minska utsläppen från transporter utanför Sveriges gränser, som är en följd av kommuninvånarnas resande och konsumtionsmönster.

– Transport och konsumtion är två högaktuella frågor som är nödvändiga att hantera om vi ska kunna nå målen i Parisavtalet. Det pågår intressanta initiativ inom båda områdena bland Sveriges kommuner, men det finns mycket mer att göra, säger Mikael Salo.

Toppen och botten

Antal poäng av 41 möjliga anges inom parentes.

1. Helsingborgs stad (36,99)

2. Lunds..

Toppen och botten

Antal poäng av 41 möjliga anges inom parentes.

1. Helsingborgs stad (36,99)

2. Lunds kommun (35,96)

3. Gävle kommun (34,11)

4. Karlstads kommun (33,87)

5. Eskilstuna kommun (33,42)

6. Örebro kommun (33,13)

7. Nacka kommun (32,03)

8. Göteborg stad (31,39)

9. Umeå kommun (31,07)

10. Sigtuna kommun (31,05)

Tio i botten 2019

281. Grums kommun (2,13)

282. Bräcke kommun (1,90)

283. Haparanda kommun (1,79)

284. Ydre kommun (1,74)

285. Eda kommun (1,49)

286. Norsjö kommun (1,05)

287. Dorotea kommun (0,94)

288. Pajala kommun (0,64)

289. Överkalix kommun (0,51)

290. Åsele kommun (0,40)