Annons

Programmet består av sex insatsområden. Detta för att så tydligt som möjligt få fram hur de ansvariga ska arbeta med cykelfrågan i kommunen.

De sex områdena är:

- Ett tryggt och säkert cykelvägnät för alla

- Ett sammanhängande och gent cykelvägnät

- Hög standard på cykelvägarna året runt

- En stark cykelkultur

- God service för cyklisternas olika behov under resan

- Ökad samverkan och samsyn

”Öka cyklandet”

Ett exempel är att se över se över prioriteten när det gäller snöröjningen, ett annat är att undersöka om fler cykelstråk ska prioriteras högre.

Annons

– Den övergripande bakgrunden är att det behövdes göras ett omtag för hur vi arbetar med cykelfrågan i kommunen. Vi ser ett behov av att öka cyklandet, och det här är ett led i det. Vi ska göra cyklandet mer attraktivt i Jönköping, säger Emma Svärd, trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Vilka brister har identifierats?

– I det inledande skedet har vi hittat sex insatsområden som är viktiga att förbättra, och där ser vi ett behov av insatser. Det har vi fått fram genom olika studier och att vi har jobbat med workshops i det inledande skedet. Vi ser inte att något av områdena är viktigare än de andra, så vi ser det mer som ett paket av insatsområden. Det finns ingen inbördes ordning, utan alla är lika viktiga för att det ska bli ett bra resultat.

Ut på remiss

Cykelprogrammet går nu ut på remiss. Kommunen vill ha allmänhetens synpunkter för att det ska bli så bra som möjligt. Fram till 21 september finns det möjlighet att lämna framföra sin åsikt.

– Vi har en konstant dialog där folk hör av sig och jobbar med olika undersökningar. Vi har även haft workshops. Jag hoppas att vi får in mycket synpunkter från en så bred grupp som möjligt, säger Emma Svärd.

– Vi vill att kommuninvånarna hör av sig så att vi får ännu mer information om vad vi ska lägga fokus på. Vi tar till oss synpunkterna. Sedan är tanken att den politiska processen ska fortsätta och att det ska antas i kommunfullmäktige.