Annons

När motsvarande kartläggning gjordes 2017 hamnade Jönköpings kommun på plats 15.

Trots att de flesta kommunerna uppger att de redan har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser visar undersökningen att det fortfarande är många kommuner som inte har påbörjat något arbete för att analysera klimatrelaterade risker.

– Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning 2017. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

En övergripande jämförelse med tidigare år visar att både svarsfrekvensen och kommunernas genomsnittspoäng har ökat. Fler kommuner anger att de har fattat ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning.

Annons

Anmärkningsvårt lågt

– Samtidigt är det bara sex av tio kommuner som har analyserat hur tidigare extrema väderhändelser har påverkat kommunen. Det är anmärkningsvärt lågt med tanke på alla väderhändelser under senare år, till exempel skogsbränder, skyfall, översvämningar och förra årets värmebölja, säger Hanna Matschke Ekholm.

2018 presenterade regeringen en nationell strategi för klimatanpassning. Den innebär bland annat att kommunerna nu i översiktsplanen ska redogöra för sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Resultatet i enkätundersökningen visar att ungefär sex av tio kommuner har gjort detta.

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Jönköping hamnar på plats 32 i årets rankning och låg på plats 15 i den förra undersökningen 2017.