Få byggnader, om än någon i vår stad har ett så imponerande yttre och en sådan placering, att det kan dominera stadsbilden, så som Stora Hotellet gör. På den gamla bild som, illustrerar denna artikel, tagen från nordväst är ju byggnaden inte så framträdande. Bilden i sig är dock intressant, eftersom den visar på hur man disponerade den norra tillbyggnaden efter branden 1930.

Från Jönköping till Operakällaren
För det är två bränder som har gjort att Storan ser ut i dag som det gör. Den första, och den viktigaste inträffar 1854 då kvarteren norr om Östra Storgatan och öster om Hamnkanalen brann ner. Detta innebar att man gjorde om gatuplanen norr om Östra Storgatan och det fria utrymme vi idag kallar Hotellplan kom till. Dessutom skapades möjlighet att bygga det som invigdes den 7 januari 1860, Jönköpings Hotell. Källarmästaren, som först drev Jönköpings Hotell, hette Theodor Blanch. Han lämnade Jönköping 1865 för att driva Operakällaren i Stockholm och även så småningom starta sitt egna, sedermera mycket berömda Blanch Café.

Mitt mellan Stockholm och Malmö
Stora Hotellet hette från början Jönköpings Hotell men kom så småningom att byta namn till Stora Hotellet. Och stort var det. Under 1860-talet byggdes det en hel del hotell men det var få som var så stora som just Stora Hotellet. Man kan undra varför man i en liten stad som Jönköping (7 500 invånare) byggde ett så stort hotell. En enkel förklaring finns kanske om man läser en notis från 1895, när Storan av Smålands Enskilda Bank sålts till en bryggeriägare T Opbacher. Han avser då att "på annan här för särdeles lämplig plats uppföra ytterligare ett större hotell, då det nuvarande är otillräckligt för den stora resandeströmmen som går över Jönköping". När Storan byggs ligger det mitt på järnvägssträckan Stockholm-Malmö. Det fanns då ingen förbindelse Linköping-Nässjö utan alla som reser mellan huvudstaden och Malmö åker över Jönköping. Det blev med andra ord en bra plats att övernatta på.

Vätterns vind skrämde utegästerna
Den ursprungliga hotellbyggnaden är i dag förvanskad. Detta ser var och en som ställer sig på rätt sida om Hamnkanalen och tittar på Storan. Ingången låg ursprungligen där den ligger nu och den låg alltså mitt på byggnaden. Men mot norr finns en tillbyggnad som skämmer utseendet. Det är den tillbyggnad som tillkom med anledning av den andra branden 1930. I norr fanns nämligen från början en uteservering, som dock på grund av det faktum som vi alla inser även idag, kylan från Vättern, aldrig blev någon succé. När så vissa delar av hotellet i den norra delen brinner, gör man slag i saken, river uteserveringen och skapar den byggnad vi ser idag. Den inrymde i bottenplanet en bensinstation, indragen under huset, i planet ovanför fanns den stora restaurangen och i övriga plan var det rum.

Annons

Bensinmack i huset
Hur kunde man 1930 komma på att lägga en bensinstation, med alla brandfarliga varor, inne i ett hus. Ja det var faktiskt inte så ovanligt, det fanns på ett flertal ställen i staden. Placeringen vid Hotellplan var dock mer uträknad än vi kan tro idag. Dels hade man ju en viss kundkrets via sina hotellgäster, men framförallt var Norra Strandgatan ända in på 1960-talet en del av Riksettan, huvudleden mellan Stockholm och Malmö. Under de senare åren var det dock bara södergående trafik på Riksettan som leddes via Norra Strandgatan, den norrgående gick via undergången vid Rocksjön, Starrgatan, Saturnusplan och Huskvarnavägen. Denna del av hotellet byggdes ju sedan om på 1980-talet till restaurang Trottoaren i gatuplanet och rum i övriga delar.

Kändisarna stannade för pytt i pannan
Storan har gästats av många berömda personer. Samtliga kungar från och med CarlXV har varit här och även annat kungligt folk. Prins Bertil hörde till dem som ofta på sin resa mellan Stockholm och Halland (han var ju Hertig av Halland) stannade på Storan. Han gjorde det av exakt samma anledning som Povel Ramel ofta gjorde en avstickare till just Storan för att beställa och äta Stora Hotellets "Pytt i panna". Säg den artist, idrottsman eller kulturpersonlighet som inte gästat Stora Hotellet.

Festvåningen på Stora Hotellet används idag till stora fester och middagar, bland annat alla studentbaler i maj. Foto: Jnytt.se

En förklaring till de många "fina" gästerna på Storan är ju den festvåning, "Spegelsalen", som finns på plan 2. Den är en av stadens största samlingssalar och absolut den elegantaste. Ytan är nästan 300 kvadratmeter och här har många festligheter firats. Det var just här i denna sal som en nyhet infördes i restaurangsverige, nämligen musik till måltiden. Därför har salen två balkonger, en på varje kortsida, just avsedda för musiker. Spegelsalen är dessutom väldigt rikt dekorerad, bland annat finns det över samtliga dörrar ett vapen. Nästa gång ni besöker Spegelsalen och väntar på att bli utspisade, titta över dörrarna och se hur många vapen ni känner igen.

Modernt hotell
Hotellet var när det invigdes 1860 en modern inrättning. Man kunde redan vid lantbruksmötet 1858 ta emot gäster. Det fanns värme i vissa rum, gasljus från det privata gasverket på Jönköpings Tändsticksfabrik och en badanläggning. Den sistnämnda var till för i första hand hotellets gäster men även allmänheten hade här för första gången i Jönköpings historia tillgång till varma allmänna bad inomhus. Det skulle dröja till 1914 innan Jönköping fick ett allmänt badhus.

Källor
Bo E Karlsson Bebyggelse i Jönköping 1612-1870
Magnus Widell Gudmundsgillets årsbok 2010 Stora Hotellets celebra gäster
Texten är sammanställd av Lennart Lindberg.
Fotografen till den gamla bilden är okänd. Den nya bilden har Gunnar Berglund tagit.