Händelsen gäller en patient som behövde komma på kontroller på urologkliniken för sin cancersjukdom. Planeringen för dessa kontroller brast dock och det ledde till att personen inte fick något återbesök som det var tänkt under tre års tid.

Diagnosen fördröjdes

Patienten fick återfall i cancersjukdomen under den tid som kontrollerna uteblev. På så sätt fördröjdes diagnosen, även om detta i sig inte hade någon betydelse för behandlingen av sjukdomen. Återfallet kan nämligen inte behandlas i botande syfte.

Händelsen har utretts av Länssjukhuset Ryhov, och nu har Region Jönköpings län gjort en anmälan enligt lex Maria.