Annons

Jönköpings kommun brukar framföra att högre chefer ska bo i Jönköping, när de ska verka i vår kommun. Det har gällt länge och det är för att man tycker att de ska visa att Jönköping är viktigt. Detta gällde för förre stadsdirektören, som dock aldrig flyttade hit på riktigt utan valde att ha en övernattningsbostad.

Men ett sådant förfarande får ofta till följd att chefen ändrar sina arbetstider för att vara på samma ort som familjen. Och ibland väljer att arbeta hemifrån. Sådant är mänskligt förståeligt. Svårigheten blir att de inte finns tillgängliga för att sköta sitt uppdrag fullt ut.

Och nu känns vi vara på väg mot ett liknande förhållande med en ny förvaltningschef. Formellt kan inte kommunen tvinga någon att bo på ett visst ställe, det skulle i princip bli en form av kommunarrest. Men å andra sidan så kan ju kommunen låta bli att anställa.

Annons

Bara som fundering...

Peter Lundvall, Kommundemokraterna