Annons

Vid årsskiftet inleds en ny etapp av VA-förnyelsen i Jönköpings kommun och nu är det Klostergatan s tur. Nya vatten- och avloppsledningar ska grävas ner och det innebär att den stora genomfartsgatan på Väster och Söder kommer att stängas av etappvis. Arbetet kommer att genomföras ett kvarter i taget, för minsta möjliga störningar, uppger Jönköpings kommun.

Så jobbar kommunen

Kommunens VA-verksamhet har jobbat med förnyelsen sedan 2014, då man inledde vid Kristinedal..

Så jobbar kommunen

Kommunens VA-verksamhet har jobbat med förnyelsen sedan 2014, då man inledde vid Kristinedal och Kungsgatan. Ledningarnas ålder och skick, samt områdets grad av utsatthet för översvämningar har styrt prioriteringen; på Söder har ledningarna funnits i 80-120 år. I nuläget förnyas drygt 10 km ledningar varje år, och samtidigt gör berörda fastighetsägare stora arbeten med sin dagvattenhantering.

Arbetet inleds vid gångbanan mellan Sjögatan och Myntgatan. Därefter jobbar man söderifrån, ett kvarter i taget för att begränsa störningarna. Gatan kommer att grävas upp utmed västra sidan, men också tvärs över gatan till alla fastigheter.

Håller på fram till sommaren

Annons

– Det här är en viktig del i förnyelsearbetet. Klostergatan blir den sista stora etappen på Söder, så till sommaren ska vi tacka för oss, och ser fram emot att ha nya fräscha vatten- och avloppsledningar på hela Söder, förstärkta med separata ledningar för dagvatten, säger Fredrik Abrahamsson, projektledare för arbetet.

För att nå Söder så hänvisas nu bilister att köra via Gröna gatan eller Brahegatan, och tillhörande tvärgator.

Busstrafiken flyttas under arbetet, och nya tillfälliga hållplatser kommer att finnas på Torpagatan och Gröna gatan. Cyklister hänvisas i första hand till den nya gång och cykelvägen utmed Brahegatan.

Nya busshållplatser väntar

Efter att VA-arbetet är klart ska Jönköping Energi göra elarbeten, och nya busshållplatser ska anläggas på Klostergatan. Allt beräknas vara klart under juni.