Annons

Så här skriver föreningen om det nyss hållna årsmötet:

Föreningen fyllde 50 år 2018 och har under de senaste åren utvecklas mycket positivt.

Stora investeringar har genomförts 2018 i depåområde som gjort anläggning mycket attraktiv för de tävlande vilket givet ökningar av tävlande och nya medlemmar.

Föreningen har trots dessa stora investeringar mycket god likviditet. Avsägelser från styrelsen var Patrik Sigurd, Catharina Huzell, Rickard Svensson, Johan Laurinen, Jörgen Fredsson och Daniel stark.

Vi tackar dessa personer för mycket gott arbete i föreningen under flera år och avgående ordförande Patrik Sigurdh lämnade över stafettpinnen till vår nye ordförande Stefan Andersson.

Vi ser mer stora förhoppningar på framgångar för föreningen och de tävlingar vi tänker arrangera 2019 och flera år framöver.

Annons

Patrik Sigurd, till vänster, avtackas av nye ordföranden Stefan Andersson.
Foto: Privat