Annons

Det är kommunen som äger marken där bygget planeras och även merparten av omkringliggande natur- och gatumark..

– Det handlar om ett antagande av en tredjedel av Kungsängen, den delen som från vattnet är närmast träden. Det börjar nu närma sig bygget av bostäder, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Tillsammans med övriga etapper kommer det att bli knappt 700 bostäder. Området kommer också innehålla lokaler för förskola och kommersiell service i en högre centrumbyggnad. Avsikten är att Mobility management och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av området.