Annons

Olyckorna har varit många och flera personer har mist livet på dödens väg, det vill säga riksväg 26/47 mellan Jönköping och Mullsjö. Kampen har varit hård för att få till en ombyggnad av vägen och för ett tag sedan stod det klart att NCC ska bygga om vägen. Ordern är värd 349 miljoner kronor.

Annons

Redan nu har avverkningarbete påbörjats längs sträckan och om vädret tillåter kommer stubbrytning att starta i februari nästa år. Byggstarten är planerad till början av 2017 och hela projektet ska vara klart hösten 2019.

Vägen kommer efter ombyggnaden att bli mötesseparerad motortrafikled med mitträcke, och mellan Bäckebo till Mullsjö kommer vägen att få en helt ny sträckning.

15 nya broar

”Ombyggnaden innebär förutom att trafiksäkerheten och framkomligheten ökar även att förutsättningar för den regionala utvecklingen främjas”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Den totala väglängden är nära 17 kilometer. Två trafikplatser, 15 nya broar och ombyggnad av två befintliga broar kommer att byggas. Det kommer också att byggas en cirkulationsplats och en rastplats vid Risbrodammen. Det kommer att finnas tre viltpassager längs den nya vägen. Hastigheten kommer att vara 100 km/h.