Annons

Jönköpings Länstrafik har tillsammans med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Efter fattade tilldelningsbeslut är det Tågkompaniet som har tilldelats avtalet. Det beskedet lämnades på fredagseftermiddagen.

Trafiken i det nya avtalet startar 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år.

"Fler och nöjdare kunder"

Krösatågssystemet har i dagsläget två trafikavtal som i genomförd upphandling slagits samman till ett gemensamt avtal för att öka attraktiviteten för upphandlingen.

– Fokus i kommande avtal kommer ligga på leveranskvaliteten för att utveckla trafiken så att fler och nöjdare kunder ska välja att resa med Krösatågen säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik, i ett pressmeddelande.

Annons

Utöka trafiken

För att nå målen kommer en del av ersättningen utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och punktligheten i leveransen, skriver JLT i pressmeddelandet.

– Vi har arbetat med upphandlingen i flera år och är nöjda med resultatet. Trots det ökade kvalitetsfokuset så ligger avtalspriset för det kommande trafikavtalet i linje med förväntningarna, säger Sjöberg.

Under avtalstiden finns även möjlighet att utöka trafiken på sträckor där det finns en efterfrågan på ett miljövänligt resealternativ.