Annons

Jönköping cricket skickade den 25 maj in en ansökan till kommunen om dispens för att anlägga en cricketbana i naturreservatet Rosenlunds bankar. Ansökan har vid olika tillfällen kompletterats och det framgår av ansökningen att kommunen och föreningen för Jönköping cricket inte har hittat några alternativa placeringar för cricketbanan.

De menar att det skulle främja föreningslivet att få tillgång till en cricketplan. Banan är cirkelformad med en radie på cirka 55 meter och i mitten av banan placeras en pitchplatta. Vid anläggandet av plattan ska det grävas upp en yta på cirka 85 kvadratmeter till ett djup av max 50 centimeter. Därefter läggs ett cirka 35 centimeter djupt bärlager. Ovanpå det gjuts en cirka 22,5 meter lång och 3,6 meter bred betongplatta som täcks med konstgräs.

Annons

Välkomnar idrotten

Träden i den norra delen av området kommer att påverkas av åtgärderna. Området där planen ska bli är inom Elmias mässområde och i framtiden kommer allmänheten att få tillgång till planen. Det tros inte finnas någon risk för erosion i branten.

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon risk att landskapet påverkas negativt av cricketbanan. Inte heller friluftslivet, djur- eller växtlivet tros påverkas.

– Vi vill ha alla idrotter i kommunen, säger Martin Funck, enhetschef på kultur–och fritidsförvaltningen, till jp.se.

Kommunen uppges stå för kostnaderna tillsammans med Smålandsidrotten.

Här planeras cricketplanen.
Foto: Länsstyrelsen