Annons

Hösten 2014 var det mörka rubriker runt Ryfors Golfklubb, som drogs med ekonomiska problem sedan antalet medlemmar hade minskat rejält. Föreningen överlevde konkurshotet eftersom medlemmarna gick med på att betala in en extra avgift.

Nu, ett och ett halvt år senare, är tongångarna betydligt med positiva.

– Klubben har genomgått en process. Det var riktigt kämpigt för ett par år sedan, men det jobbiga är över nu. Nu har vi en mycket positiv utveckling på medlemssidan. Vi har fått många nybörjare och har fått bra respons från våra medlemmar som tycker att det är roligt, säger ordföranden Sven-Olof Ludvigsson.

– Jag både tror och hoppas att vi kommer tillbaka med kraft här på Ryfors.

Två veteraner

Till 2016 års säsong är mycket nytt på Ryfors. Sven-Olof Ludvigsson valdes till ny ordförande vid årsmötet i höstas, Bengt Malmqvist har tagit över som pro och dessutom är både kanslisten och hjälpredan på kansliet nya för året.

– Den ende i kärntruppen som är kvar är headgreenkeepern, konstaterar Ludvigsson.

Man kan konstatera att två riktiga veteraner har klivit in som ordförande och pro. Ludvigsson, 74, var i egenskap av teknisk chef i Mullsjö kommun med i den arbetsgrupp som inledde arbetet med att återskapa de historiska miljöerna från golfens tidiga år och att bilda en ny golfklubb i Ryfors i mitten av 1980-talet.

Han började spela golf 2001, valdes in i styrelsen för ett och ett halvt år sedan och ett år senare tog han över som ordförande. Men det var en aning ofrivilligt som han tog på sig uppdraget.

– Ingen i styrelsen ville ställa upp, och någon måste göra det, säger han.

”En jättetillfällighet”

Malmqvist, 68, levde ett lugnt pensionärsliv tillsammans med hustru i Mullsjö, dit han flyttade för fyra år sedan.

Annons

– Att jag kom hit är en jättetillfällighet. Joakim Bäckström (tidigare pron) skulle flytta härifrån, och eftersom klubben inte hade någon ny pro etablerades en kontakt. Jag är inte så duktig som pensionär, hade för lite att göra, så vi kom överens och därmed löste jag klubbens tränarproblem. Tanken var att jag skulle vara här två och en halv dag i veckan, men jag är på plats nästan varje dag, säger han.

Malmqvist är medlem i PGA sedan 1972, har varit verksam på många olika klubbar och har ett förflutet som pro på Hooks Golfklubb mellan 1992 och 1999.

Ryfors har i nuläget 700 medlemmar, men man jobbar aktivt med att utöka medlemsantalet, inte minst för att stärka ekonomin. Ett exempel är att man hade en prova på-dag i söndags, och att det blir ett liknande tillfälle i augusti.

– Vi har en god medlemsutveckling. Vi har fått drygt 100 nya medlemmar i år och har 53 personer på nybörjarutbildningen, och det har vi inte varit i närheten av innan, säger Ludvigsson.

Vad beror det på?

– Vi har marknadsfört oss hyfsat, har gått ut med blad i brevlådan i Mullsjö, Habo, Bankeryd, Bottnaryd och Sandhem. Sedan har vi vepor utmed stora vägen och är aktiva på Facebook och med hemsida och annonsering. Jag tror att allt sammantaget har bidragit till att vi har uppmärksammats.

”Mer positivt nu”

Klarar ni ekonomin med 700 medlemmar?

– Ja, det gör vi. Men vi vill gärna ha fler så att vi har lite marginal. Jag skulle gärna se att vi kom upp i 800-900 medlemmar, det är min uppfattning. Vi trycker på tillgänglighet, att man inte ska behöva slåss om tider utan tillgänglighet är A och O.

Ryfors Golfklubb fyller snart 30 år, och det kommer att firas på något sätt. Det är helt klart en förening som rest sig och ser framtiden an med tillförsikt – även om det finns utmaningar att ta tag i.

– Det känns som att det är mer positivt nu. Det är en mer positiv anda nu jämfört med när jag och hustrun flyttade hit till Mullsjö, säger Bengt Malmqvist.

– Det är viktigt att inte bara får hit medlemmar utan att vi tar hand om dem. Vi har större möjligheter att behålla dem om vi gör något för dem så att de får igång sin golf. Vi har blivit duktiga på att rekrytera, nu måste vi bli duktiga på att ta hand om dem också. Sedan behöver vi få in fler juniorer i klubben, det är inget att sticka under stol med.

JnyttTV. Sven-Olof Ludvigsson om varför du ska spela Ryfors i videoklippet ovan.

Tidigare golfreportage:

A6: "Medlemmarna är våra ambassadörer"

Sand: "Vi är inte någon snobbklubb"

Skinnarebo: "Vi vill vara en folklig golfklubb"