Annons

Hur väl fungerar kollektivtrafiken i Sveriges största städer? I en kartläggning av PE visar det sig att mer än varannan svensk är nöjd med kollektivtrafiken och 71 procent av svenskarna tycker det är lätt att ta sig fram med cykel eller till fots.

Karlstad toppar listan med 81 procent som tycker att kollektivtrafiken fungerar bra, där efter följer Linköping, 79 procent, och Malmö, 78 procent. Längst ner på listan ligger Sundsvall med 46 procent och precis ovanför ligger Jönköping.

I Jönköping är det 55 procent av invånarna som upplever en väl fungerande kollektivtrafik i staden. 13 procent upplever inte kollektivtrafiken väl fungerande och 29 procent har svarat varken eller. Tre procent vet ej.

Väl fungerande

- I utvecklingen av våra städer är det viktigt att optimera kollektivtrafiken och underlätta förmänniskor att förflytta sig fritt. Det är också viktigt att se till att det är lätt att använda andra färdmedel än bil. Svenskarnas upplevelser visar att det finns mycket kvar att göra och att det finns en stor potential att nyttja innovativ och digital teknik för att ytterligare effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i våra städer, säger Nicke Rydgren, affärschef på PE, i ett pressmeddelande.

Annons

När svenskarna får frågan om vad som är viktigast inom trafik är det 75 procent som anser att en väl fungerande kollektivtrafik är den viktigaste prioriteringen. Drygt varannan svensk svarar att framkomligheten med cykel och till fots och 42 procent uppger trafikflödet med bil.

På påståendet att man upplever trafikflödet med bil fungerande i sin stad är det 9 procent av Jönköpings invånare som instämmer och 72 procent som inte instämmer. Resterande vet ej eller tycker varken eller.