Annons

I samtliga kommunala aktiebolag, allt från Elmia och Vätterhem till Destination Jönköping och Jönköpings Energi, sitter det endast folkvalda politiker. I ett antal av de kommunala bolagen är det praxis att ett kommunalråd ska vara ytterst ansvarig, dvs. bolagets ordförande. Bara för att en person är duglig inom politiken innebär inte detta att det finns rätt kompetens utifrån att vara med och besluta om företaget ifråga.

Vi har i närtid fått ta del av vårdslösa beteenden med miljonrullningar i förluster. Det kommunala biogasbolaget kostade skattebetalarna ett antal 100 miljoner kronor. I år har det konstaterats en rent ut sagt naiv satsning på en gladiatorutställning med tillhörande inköp av saker som skulle säljas i dess shop. Ansvarstagandet stannar vid att det ska säkerställas att ”det inte upprepas”. Vart tog det individuella ansvaret vägen?

Annons

Ordförande i Destination Jönköping är centerpartisten Anne Marie Nilsson. De uttalanden hon gjort då media intervjuat henne räcker inte. Det lämpliga ansvaret är att hon avgår då hon brustit i sitt ansvarstagande. Ägarna i ett privat bolag hade entledigat såväl dess VD som dess Ordförande men i den kommunalpolitiska sfären rycks det litegrann på axlarna och sen så ska skattebetalarna glömma bort den ena fadäsen efter den andra.

Det är bra att politiken har insyn i hur bolagen verkar och styrs. Vill politiken styra i en viss politisk riktning finns då möjlighet till detta utan att endast ha folkvalda i dess styrelser. Många av bolagen har fungerat och fungerar bra beroende att någon/några politiker har kompetens för styrelsearbete samt mycket kompetenta Direktörer i bolagen. Nackdelen blir att det blir svaga styrelser vilket medför/det finns risk för, att bolagen inte styrs av sin styrelse utan att det blir ett tjänstemannastyre.

Det allra bästa vore att Kommunen slutar att ”leka företagare”, och säljer av sina kommunala bolag. Låt marknaden ta hand om det som markanden är bäst på, dvs att driva företag. Det ”nästbästa” är att styrelserna kompletteras med kompetenta människor utan kopplingar till det enskilda politiska partiet och tillför styrelsearbetet det som saknas i de allra flesta fall idag.

Detta har Kommundemokraterna motionerat om i Kommunfullmäktige när det gäller Elmias styrelse. Detta ville inte en majoritet av Kommunfullmäktige. Självklart skulle ett beslut om att alla bolagsstyrelser även ska ha styrelseproffs från näringslivet innebära mindre antal platser att fördela ut till sina partikamrater efter valet.

Kommundemokraterna

Ola Helt

Anders Jörgensson