Annons

Efter att personen varit påverkad av alkohol under arbetstid kommer nu en disciplinär åtgärd. Personen tilldelas en varning.

”I ett anställningsavtal har båda parter rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. För att anställningsavtalet ska fungera i praktiken förutsätts att båda parter fullgör sina skyldigheter”, skriver enhetschefen i beslutet.

Enhetschefen fortsätter:

”Vi har noterat att du har brutit mot dina skyldigheter i anställningsavtalet genom att vara alkoholpåverkad under arbetstid och med anledning av detta tilldelas du en varning. Vi vill i detta sammanhang erinra om att ett brott mot anställningsavtalet ytterst kan leda till uppsägning eller avskedande enligt lagen om anställningsskydd”.