Annons

Kommunstyrelsen i Habo leder och samordnar inköps- och upphandlingsfrågor. De ska även övervaka nämnderna så fullmäktiges riktlinjer följs. Jönköpings-Posten rapporterar nu att inköp för över 25 miljoner kronor har brustit i lagen.

– Det kan leda till höga vitesbelopp och långdragna processer om detta inte sköts korrekt, säger Zaine Andersson, ordförande i kommunrevisionen, till JP.

Rättvis konkurrens

Lagen om offentlig upphandling finns bland annat för att skapa en rättvis konkurrens på marknaden och att myndigheter behandlar alla lika som vill skriva affärskontrakt med den offentliga sektorn. JP.se skriver att det är där Habo kommun brister.

I 16 av de 40 stickprov som gjorts saknas det antingen ett avtal eller så har det inte gjorts en tillräckligt konkurrensutsatt upphandling, detta enligt en rapport av Deloitte.

Annons

Habo kommun har bland annat betalat 14,6 miljoner kronor för inköp på ett byggföretag och även handlat för mer än tillåtet av en och samma leverantör i affärer som bland annat rör el-installationer. Upphandlingen har inte heller varit utsatt för konkurrens. De har även anlitat ett it-företag för knappt fem miljoner kronor som inte heller varit en konkurrensutsatt upphandling.

– Om man handlar varor i omgångar från samma leverantör så ska det räknas ihop och om då summan kommer över gränserna så har man brustit i upphandlingen, säger Zaine Andersson som tycker att Habo kommun borde ha en inköpsavdelning.

– Det finns inte ett företag som hanterar så här stora summor som inte har en inköpsfunktion. Det skulle inte ske.

24 medarbetare och chefer i Habo kommun har rätt att göra direktupphandlingar.

– Vår bedömning är att det finns brister i kommunens efterlevnad av gällande upphandlingsregler. Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att se över rutinerna för att dokumentation av genomförda upphandlingar, står i rapporten, skriver JP.

"En stor utmaning"

Habos kommunchef, Jan Sundman, säger till tidningen att kommunen från och med hösten 2018 informerar all nyanställd personal om principen för upphandling.

– Vi har jobbat jättemycket med processen runt upphandling under tre år. Det är en stor utmaning, men vi känner att vi nu har en bra organisation för det, säger Sundman.

Habo kommun planerar nu att anställa en upphandlare.

– Det är en del saker som de slår ner på och det måste vi förhålla oss till och förbättra, säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Pettersson (S).